ХVI Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених

“ПРАВОВЕ ЖИТТЯ :

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають заповнити та надіслати реєстраційну форму не пізніше 10 березня 2021 року (включно).

      

Реєстрація на конференцію

розпочиналась

 • українська,

 • російська,

 • польська,

 • англійська,

 • німецька

 • Теорії та історії держави і права; філософії та соціології права.

 • Конституційного, адміністративного права та процесу, фінансового права; міжнародного права, права Європейського Союзу; судових та правоохоронних органів.

 • Цивільного, господарського права та процесу; сімейного права, IT-права, трудового права та права соціального забезпечення; екологічного, земельного, аграрного права.

 • Кримінального права та процесу, кримінально-виконавчого права, криміналістики, кримінології.

Наукові повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції :

-  матеріали повинні відповідати вимогам постанови президії ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р. “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” та державним стандартам;

- матеріали подаються в електронному варіанті (через реєстраційну форму) у форматі doc., редактор Microsoft Word із зазначенням у назві файла прізвища автора;

-   обсяг тексту статті - до  4 сторінок формату А-4;

-   поля верхнє, нижнє та ліве - 20 мм., праве -15 мм.;

-   шрифт -Tіmes New Roman, кегель - 14 пт, інтервал між рядками - 1,5;

-  зверху по центру - назва доповіді великими літерами, через інтервал нижче  - ініціали та прізвище автора; нижче через інтервал друкується текст; список літератури подається наприкінці тексту, повинен бути складений за номером посилання (у тексті в квадратних дужках позначається номер посилання та сторінка, наприклад, [3, с. 99]);

-   текст повинен бути перевірений коректором (філологом).

 

Зразок оформлення

 

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. О. Козачук

З метою удосконалення процесу формування та використання потенціалу торговельних підприємств на сучасному етапі важливим завданням є …[1, с. 25]

 

Література

1. Зінченко Х. О. Товарна політика підприємства: навчальний посібник / Х. О. Зінченко. – К . : Право, 2012. – 224 с.

DSC_0297
DSC_0261
IMG_2849
XONUuey0WjA
DSC_0330
8_9lsbCHpHs
Mhzq3O5fN3I
SAM_0353 — копия

Юридичний факультет

Волинський національний університет

імені Лесі Українки

м. Луцьк вул. Винниченка, 30

корпус "В" 

Вартість публікації
Реквізити для оплати:
Одержувач платежу:
UA913052990000026200894932002
Лукановська Тетяна Сергіївна 
4149 4390 4990 1147

Адреса юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки : м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, поштовий індекс : 43021, тел/факс 8 (0332) 24-04-11 (з 9.00 до 15.00, крім вихідних).

Голова НТАіС – Лукановська Тетяна Сергіївна 

тел. +380967480717

 

e-mail: ntsa.law@gmail.com

 • Усіх учасників конференції буде забезпечено збірником тез конференції, програмою та сертифікатом про участь, завіреним печаткою Волинського національного університету імені Лесі Українки.​

 • Збірнику тез буде присвоєні коди УДК, ББК та ISBN.

 • Збірник буде включений в систему ISSUU

 

МЕЦЕНАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

НАШІ ПАРТНЕРИ

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Юридичний факультет ВНУ

Ліга Студентів

Асоціація правників України

Брестский Государственный университет имени А.С. Пушкина

Wyzsza szkola handlowa w Radomiu

© 2016-2020 «Юридичний факультет ВНУ імені Лесі Українки».

Сайт створено на Wix.com

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now